KANELET EKONOMIKE T COM KOMPESIMIT, ZBATIMI I ZGJEDHJES: Karakteristika kanale për përpunimin e sinjalit 4, dhe gjithashtu me kanale të pavarur të kompresimit 4, tingulli i mbledhur ndahet në rajone me frekuencë të ndryshme për analiza, përpunim dhe përsëritje të veçuara, gjithashtu përmban edhe optimizimin e zbulimit të sinkronizimit të zhurmës së të folurit, zvogëlimin e shtresës së zhurmës për të ulur zhurmën në sfond, anulimin e reagimeve akustike. Ekzistojnë mënyra të ndryshme për atmosfera të ndryshme, mënyra standarde, zvogëlimi i zhurmës dhe mënyra tela spirale.

Duke treguar të gjitha rezultatet 2

Trego shiritin anësor