Projektimi i një sistemi të aparateve të dëgjimit përfshin tre disiplina të shkencës së aplikuar - elektrokimi, inxhinieri elektrike dhe inxhinieri audio. Ky punim ka të bëjë me ndërfaqen midis dy të parëve. Bateritë janë në thelb përbërës jo-linearë. Performanca optimale është e arritshme vetëm kur kërkesat elektrike të aparatit të dëgjimit përputhen ngushtë me tensionin, aftësinë e shpejtësisë dhe rezistencën e rezistencës së baterisë. Pas viteve të optimizimit, qeliza moderne e butonit '675' ka fituar pranueshmëri universale dhe tani përdoret në shumicën e aparateve të dëgjimit 'prapa veshit'. Kur kërkohet më shumë energji, specifikohet tiparisht qeliza më e madhe dhe më pak e specializuar 'drita e dritës' e LR6. Tensioni më i lartë mund të çojë në një efikasitet më të mirë të qarkut dhe ekziston një farë presioni për të futur një produkt me bazë litiumi 3 V. Litiumi duhet të japë dendësi superiore të energjisë, por ka probleme që mbeten për tu zgjidhur. Në fund të fundit, është mjaft e mundshme që tregu mund të vendoset për një qelizë metalike-ajër me tension të ulët me jetë të gjatë me jetë të gjatë. Nëse është kështu, sistemi i fundit i ajrit zink mund të ketë një të ardhme dhe mund të ketë sukses si merkuri '675' ashtu edhe qelizat alkaline 'drita e penës'.

Duke treguar të gjitha rezultatet 17

Trego shiritin anësor