Për shumë vite, aparatet e dëgjimit analoge ishin lloji i vetëm që mund të merrnit. Sot, pajisjet analoge janë ende në dispozicion dhe ofrojnë një numër përfitimesh për përdoruesit.

Shërbimet e dëgjimit analoge funksionojnë në një mënyrë të ngjashme me një mikrofon të lidhur me një altoparlant. Shërbimi i dëgjimit mbledh tingullin e jashtëm, e forcon atë dhe nxjerr të njëjtin tingull me një vëllim më të lartë. Për dallim nga aparatet e dëgjimit dixhital, aparatet e dëgjimit analoge amplifikojnë të gjithë tingullin njësoj. Ata nuk janë në gjendje të veçojnë zhurmën e përparme dhe të sfondit ose të izolojnë lloje të caktuara të tingullit.

Thënë kjo, shumë pajisje ndihmëse të dëgjimit analoge janë akoma të programueshëm, madje ofrojnë mënyra të shumta dëgjimi për ambiente të ndryshme. Disa njerëz gjithashtu mendojnë se aparatet dëgjimore analoge tingëllojnë "më të ngrohta" sepse tingulli nuk përpunohet dixhitalisht.

Përparësitë e tjera të aparateve dëgjimore analoge përfshijnë:

Lowermime më të ulëta mesatarisht
Jetëgjatësia më e gjatë e baterisë në të njëjtin vëllim dalës
Më e lehtë për tu vendosur

Duke treguar të gjitha rezultatet 8

Trego shiritin anësor